0,00 лв. 0
Количка

Нямате артикули в количката.

Политика за връщане

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката, купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗПЦСЦУПС и ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Овча купел, ул. „Боряна“ 63, ет. 12, ап. 46, Фондация „Деца на борда“.

Отказ от сключен договор

На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Деца на борда стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Деца на борда не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Деца на борда за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Деца на борда рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива – телефонен номер и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно преди изтичането на срока за отказ от договора: да завършите успешно процедурата за отказ или да ни изпратите съобщение относно упражняването на правото на отказ.

Действие на отказа

Ако упражните правото си на отказ от сключен договор от разстояние, ние ще Ви възстановим по банков път, по посочена от Вас банкова сметка в българска банка, всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Съгласно чл. 57, т. 5 от ЗЗП не подлежат на връщане запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

В случай, че във връзка с направен отказ от договор е необходимо да приберете обратно предоставена от Вас стока, Деца на борда няма да носи отговорност, ако същата не бъде прибрана от Вас в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

При заявка за връщане на стоки, закупени чрез онлайн покупка на изплащане, е необходимо да върнете всички, закупени със съответната покупка на изплащане, стоки, като посочването на отделни стоки е неприложимо. В този случай следва да отправите всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, с която сте закупили стоката/ите, предмет на съответната заявка за връщане.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Деца на борда не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Деца на борда за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Деца на борда, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Помагаме на родителите

При нас получавате единствено съвети за максимална безопасност, защото детето ви не заслужава нищо по-малко

Осигуряваме сигурност

Винаги бихме ви предложили само онези столчета, в които бихме возили собствените си деца

Подкрепяте каузата

Когато купувате от нас, подпомагате усилията ни за нулева детска смъртност на пътя в България
All rights reserved © 2024 Деца на борда | Create & Design by ND SOFT