0,00 лв. 0
Количка

Нямате артикули в количката.

Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между Фондация Деца на борда и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.kidsonboard.bg

Дефиниции

 • "НИЕ", "ДЕЦА НА БОРДА", "ФОНДАЦИЯТА" – означава Фондация Деца на борда със седалище и адрес на управление: гр. София, район Овча купел, ул. „Боряна“ 63, ет. 12, ап. 46, ЕИК 206285152, тел: 0897557333, e-mail: hello@kidsonboard.bg, ЮЛНЦ – собственик на информационната платформа и онлайн магазина на www.kidsonboard.bg
 • "САЙТ" – означава уебсайта на адрес www.kidsonboard.bg
 • "АКАУНТ" – означава акаунт, регистриран на www.kidsonboard.bg 
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН" – означава виртуалният магазин, находящ се на www.kidsonboard.bg, предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.
 • "ПОЛЗВАТЕЛ" – означава лице, ползващо функционалностите на сайта.
 • "КУПУВАЧ" – означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.
 • "ПОТРЕБИТЕЛ" – означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС).
 • "ЛИЧНИ ДАННИ" – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство (ЗЗЛД).
 • „ОРЗД“ – означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ" – означава настоящите Общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение, находящи се на сайта, с изключение на линка, сочещ към тези Общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите Общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години.

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп. С един имейл адрес може да бъде направена регистрация само на един акаунт.

Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Общи

От онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Цялата информация относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като Деца на борда не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Деца на борда си запазва правото да ги променя по всяко време без предупреждение. Цените по потвърдени от Деца на борда онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка, посочена отделно, в случай, че такава се дължи. Декорацията не е включена в цената.

Съответствие на стоките. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са с гаранция за съответствие на стоката съгласно ЗПЦСЦУПС.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по ЗПЦСЦУПС.

На телефони 0897 557 333 и 0878 334 383 можете да получите цялата информация по чл. 4 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга, представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.
Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Казаното в настоящия раздел се отнася за потребители по смисъла на §13, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП и § 6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели, приели Общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчки.

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока може да бъде заплатена чрез един от следните способи:

 1. Плащане с банкова карта
 2. Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим. Всички плащания се извършват само в български лева. При плащане с банков превод цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата; в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана.

С приемането на настоящите Общи условия, купувачът дава своето изрично и безусловно съгласие във всички случаи, включително, но не само, при използване на опцията „Вземи от Центъра“, да заплаща на Деца на борда авансово, в пълен размер, продажната цена на всяка поръчана стока.

ВАЖНО

При плащане с банков превод/банкова карта може да Ви бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.

ВАЖНО

Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок, Деца на борда няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между Деца на борда и купувача се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на Деца на борда. Потвърждаването на сключен с Деца на борда договор от разстояние, включително на цялата информация по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от купувача електронна поща.

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва само до адреси на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на купувача, удостоверяващ приемно-предаването. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:
1. За стоки, поръчани до 14:00 часа българско време – 3 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката.
2. За стоки, поръчани след 14:00 часа българско време – 4 работни дни, считано от деня, следващ деня, в който е потвърдена поръчката.

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер. Всички срокове за доставка започват да текат, след като е заплатена цялата дължима сума, включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка.

Деца на борда си запазва правото едностранно, без да е необходимо да информира купувача, да удължава всички срокове за доставка с до 14 дни. 

Вземи от Центъра за детска безопасност на пътя

„Вземи от Центъра“ дава възможност поръчана от онлайн магазина стока да бъде получена в Центъра за детска безопасност на пътя на Деца на борда. Стоката се получава след електронно потвърждаване на поръчката, в зависимост от наличността. За да се възползвате от опцията „Вземи от Центъра“ е необходимо:

 • Да поръчате стока от онлайн магазина;
 • Да попълните коректно всички реквизити на формуляра за поръчка, като задължително посочите получател на стоката;
 • Да заплатите цената на стоката, след което задължително да получите електронно потвърждение на поръчката от страна на Деца на борда;
 • Стоката да бъде получена не по-късно от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на електронното потвърждаване на поръчката, като получаването става само в работното време на Центъра за детска безопасност на пътя на Деца на борда, единствено от лицето, посочено като получател, след задължителното представяне на документ за самоличност, номер на поръчка и подписване на приемно-предавателен протокол.

ВАЖНО!!!

Деца на борда не носи отговорност за непотърсена/неполучена в срок стока. След изтичане на срока за получаване Деца на борда има право да начислява магазия за съхранение в размер на два лева на ден на всяка стока.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката, купувачът е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето, извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като купувачът губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗПЦСЦУПС и ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, район Овча купел, ул. „Боряна“ 63, ет. 12, ап. 46, Фондация „Деца на борда“.

Отказ от сключен договор

На основание чл. 50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи (с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП) в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно – считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приеме последната стока. Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на Деца на борда стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид, всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Деца на борда не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Деца на борда за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Деца на борда рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива – телефонен номер и електронен адрес,) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно преди изтичането на срока за отказ от договора: да завършите успешно процедурата за отказ или да ни изпратите съобщение относно упражняването на правото на отказ.

Действие на отказа

Ако упражните правото си на отказ от сключен договор от разстояние, ние ще Ви възстановим по банков път, по посочена от Вас банкова сметка в българска банка, всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Съгласно чл. 57, т. 5 от ЗЗП не подлежат на връщане запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

В случай, че във връзка с направен отказ от договор е необходимо да приберете обратно предоставена от Вас стока, Деца на борда няма да носи отговорност, ако същата не бъде прибрана от Вас в срок до 30 (тридесет) календарни дни.

При заявка за връщане на стоки, закупени чрез онлайн покупка на изплащане, е необходимо да върнете всички, закупени със съответната покупка на изплащане, стоки, като посочването на отделни стоки е неприложимо. В този случай следва да отправите всички свои претенции за възстановяване на заплатената цена директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката, с която сте закупили стоката/ите, предмет на съответната заявка за връщане.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Деца на борда не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Деца на борда за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на Деца на борда, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

Актуализации

Деца на борда си запазва правото да актуализира настоящите Общи условия по всяко време. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

Помагаме на родителите

При нас получавате единствено съвети за максимална безопасност, защото детето ви не заслужава нищо по-малко

Осигуряваме сигурност

Винаги бихме ви предложили само онези столчета, в които бихме возили собствените си деца

Подкрепяте каузата

Когато купувате от нас, подпомагате усилията ни за нулева детска смъртност на пътя в България
All rights reserved © 2024 Деца на борда | Create & Design by ND SOFT