Участие в кръгла маса „Ключови показатели за БДП. Резултати и предизвикателства.“