Столчетата с предпазна възглавница може да бъдат опасни