ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТОВЕ ОТ ЗДВП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕВОЗВАНЕ НА ДЕЦА И БРЕМЕННИ ЖЕНИ