Новини за нас

2023-10-26

Препоръки за осигуряване на детската безопасност в колата

След посещението за обмен на опит в Норвегия изведохме конкретни препоръки към различни заинтересовани страни за осигуряване на детската безопасност в колата.
2023-06-05

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТОВЕ ОТ ЗДВП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕВОЗВАНЕ НА ДЕЦА И БРЕМЕННИ ЖЕНИ

На 04.05.2023 г. беше публикуван за обществено обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата. Ето предложенията за промени от […]
2023-06-01
Деца на борда и ДАБДП 1ви юни

Отбелязахме Деня на детето с ДАБДП

Деца на борда и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ отбелязха заедно 1-ви юни
2023-05-31
кръгла маса ключови показатели безопасност на движението по пътищата деца на борда

Участие в кръгла маса „Ключови показатели за БДП. Резултати и предизвикателства.“

Участие на Фондация Деца на борда в кръгла маса „Ключови показатели за безопасност на движението по пътищата. Резултати и предизвикателства“